Veelgestelde vragen


Wie verzorgt de aangifte bij de gemeente?

In geval van een overlijden geeft de arts die het overlijden heeft vastgesteld, twee papieren af (het A en het B formulier).
​Deze documenten heeft de uitvaartbegeleider nodig om aangifte van overlijden door te geven aan de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden.  Maar het is ook mogelijk om als nabestaanden dit zelf te verzorgen. De gemeente geeft bij de aangifte een tweetal documenten af, te weten een uittreksel van de akte van overlijden, bestemd voor de nabestaanden, en het verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft de uitvaartbegeleider nodig. Zonder dit document zal een overledene namelijk niet tot de begraafplaats of het crematorium worden toegelaten.


Moet een opbaring altijd in een rouwcentrum plaatsvinden?

Opbaring kan in een rouwcentrum of verpleeghuis plaatsvinden, maar een opbaring thuis kan ook. Bij de opbaring  thuis kan men kiezen voor een opbaring op een bed waarbij gebruik gemaakt wordt van een koelplaat (bedkoeling), of opbaring in een kist waarbij gebruik gemaakt wordt van een kistkoeling. De benodigde materialen voor een thuisopbaring kan de uitvaartbegeleider voor u verzorgen. Wel is het belangrijk om van tevoren te bekijken of de woning geschikt is voor een thuisopbaring.  Appartementen  zonder lift, of woningen met zeer nauwe doorgangen of bochten kunnen problemen geven. De locatie van thuisopbaring is dus bepalend voor de mogelijkheden.


Is het toegestaan om zonder kist te begraven of te cremeren?

Het is toegestaan om een overledene zonder kist te begraven. In de wet op de lijkbezorging wordt in hoofdstuk II art. 8 gesproken van een kist of ander omhulsel. Daarmee is dus ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat kenbaar te maken in een testament of een codicil. Kiest u voor een lijkwade dan is er ook een draagbaar nodig om de overledene te kunnen dragen en vervoeren.

Nadere eisen
Als u voor een lijkwade kiest is het verstandig meteen ook na te gaan of een begraafplaats of crematorium aanvullende eisen stelt. Op sommige begraafplaatsen mag u de overledene zelf in het graf leggen, op andere niet. Ook kan men eisen dat er een plank onder de overledene ligt, zodat de overledene bijvoorbeeld via een soort lift kan dalen in het graf.
In het verleden is gebleken dat niet alle crematoria overledenen zonder kist accepteren. Het is overigens wel zo, dat de meeste crematoria de verplichting stellen dat ook hier een plank onder de overledene ligt in verband met de invoer van de overledene in de oven.


Mag je bij het cremeren van een overledene zijn?

Bij veel crematoria bestaat de mogelijkheid na afloop van de dienst de overledene te begeleiden naar de oven.
Dit dient vooraf aangegeven te worden bij het crematorium en kan met een beperkt aantal aanwezigen. Dit heeft te maken met de grootte van de ruimte waar de ovens gevestigd zijn. Om de veiligheid te garanderen van de belangstellenden die mee gaan naar deze ruimte, mag het hier nooit te vol zijn.


Wat gebeurt er met de as van uw dierbare na de crematie?

De as wordt standaard door het crematorium een maand bewaard na de crematie. Na deze maand ontvangt u van het crematorium een bericht dat de as wordt vrijgegeven. Aan het crematorium dient u schriftelijk kenbaar te maken wat er daarna met de as zal gaan gebeuren. Verstrooien op land of op zee, bijzetten in een urnentuin, een urnenmuur of in een bestaand familiegraf, verwerken in een kunstvoorwerp of sieraad, het kan allemaal. Daarnaast is het tegenwoordig ook toegestaan de as op te halen bij het crematorium en thuis te bewaren of op een later tijdstip tot verstrooiing of bijzetting over te gaan.
De as kan, indien gewenst, ook al binnen de eerste maand na de crematie vrijgegeven worden. Hiervoor dient echter toestemming aangevraagd te worden bij de Officier van justitie en derhalve zijn daar ook administratiekosten aan verbonden.

Nazorg, hoe zit dat?

Een aantal weken na de uitvaart (uiteraard indien u daar behoefte aan heeft) maak ik een afspraak met u om samen nog eens na te praten en de uitvaart te evalueren. In dit gesprek kijken wij terug op de dag van de uitvaart en hoor ik graag hoe u als nabestaanden de uitvaart heeft ervaren. Daarnaast inventariseer ik wat nodig is voor de nabestaanden en welke vragen er zijn. Dit kunnen vragen zijn rondom rouwverwerking, financiën of verzekeringen. Indien nodig verwijs ik door naar deskundigen.

Ook met het opstellen van een eventuele dankbetuiging of advertentie in de krant kan ik u behulpzaam zijn.

Daarnaast bied ik het boekje ‘Zorgen Erna’ aan. Dit boekje is toegankelijk geschreven en volledig toegespitst op persoonlijke situaties. Het boekje geeft de nabestaanden een compleet overzicht van alle zaken die al geregeld zijn en nog moeten gebeuren. Zo wordt veel moeite en onduidelijkheid bespaard. Tevens bevat het boekje praktische checklists en adressen van belangrijke informatieverstrekkers.


Wat is natuurbegraven?

De keuze waar u begraven wilt worden is zeer persoonlijk. De natuur spreekt u wellicht aan, u ervaart een bijzonder gevoel of iets ontroert u op een specifieke plek op de natuurbegraafplaats.

Een natuurbegraafplaats is een plek waar het behoud of de ontwikkeling van de natuur een rol speelt. Er gelden enige regels om de natuur te beschermen. Men kan er zowel  een overledene in een grafkist, lijkwade of rieten mand begraven, als urnen met asresten begraven. Er worden enkel materialen gebruikt die  natuurlijk afbreekbaar materiaal zijn gemaakt. Grafmarkeringen die zijn toegegaan bij het begraven in de natuur zijn een boom, bloemen of een boomschijf.

Bij natuurbegraven kiest men voor een eeuwigdurend graf dat niet wordt geruimd. Veel mensen kopen bij leven en welzijn zelf al een graf om alvast een aantal zaken rondom hun eigen overlijden te regelen.

Bij begraven in de natuur heeft u meestal niet te maken met onderhoudskosten, verlengingskosten, kosten voor en vergunning van het grafmonument en geen of nauwelijks kosten voor het maken en plaatsen van het grafmonument. Begraven in de natuur heeft veel minder nazorg.

In onze regio bevindt zich een prachtige natuurbegraafplaats; Slangenburg, meer info www.natuurbegraafplaatsslangenburg.nl

 

[/toggle]

Wat is Thanatopraxie/lichte balseming?

Thanatopraxie is een tijdelijke balseming van het menselijk lichaam na overlijden.

Feitelijk is het een nieuwe keuze voor de opbaring. Was voorheen de enige optie om op te baren met behulp van koeling, door het toepassen van deze vorm van tijdelijke balseming kan er dus onafhankelijk van de buitentemperatuur zonder koeling opgebaard worden. Ook zijn er grote cosmetische voordelen als gevolg van deze behandeling.

Het zien van de overledene tijdens het laatste afscheid is voor veel mensen een belangrijk onderdeel in het rouwproces. Verkleuringen en andere ontbindingsverschijnselen zoals geuren en indroging zullen geen belemmering meer vormen bij het afscheid. Door toepassing van thanatopraxie zullen blauwe verkleuringen verdwijnen of verbeteren (denk hierbij aan handen, nagels, lippen en oren).

Een behandeling hoeft niet onmiddellijk plaats te vinden na overlijden. Het is zelfs beter om het lichaam even met rust te laten en de behandeling een aantal uren of zelfs een dag later uit te voeren. In de tussentijd hoeft er niet gekoeld te worden of andere maatregelen te worden genomen.

Wat de behandeling inhoudt kan het beste worden uitgelegd door een vergelijking te maken met een nierdialyse. Bij een nierdialyse wordt het “vervuilde”bloed uit het lichaam gehaald, gereinigd en weer terug in het lichaam gebracht. Bij de thanatopraxie / lichte balseming wordt anders dan bij de nierdialyse, een balsemvloeistof teruggebracht die de ontbinding tijdelijk stillegt/vertraagt.

In het begin ligt de ontbinding volledig stil en na verloop van dagen zal de vloeistof zijn werking gaan verliezen. Hierdoor komt het natuurlijke ontbindingsproces langzaam weer op gang.

Thanatopraxie wordt uitgevoerd door een gediplomeerd thanatopracteur.

De thanatopraxie/lichte balseming heeft één prijs en die ligt tussen de € 450 en € 600 euro. Handig om te weten is dat de prijs voor de huur van de koeling, en de dagelijkse nacontroles niet meer nodig zijn.

Ik kan u voldoende informeren over thanatopraxie.

U kunt mij hiervoor bellen : 06-54707429 of mailen: info@uitvaartestherpolman.nl